Utilisateur thangvicom

Membre depuis 9 mois (depuis 15-Aout-2021)
Fonction Utilisateur enregistré
Prénom et nom: Thắng Vi Blog
Lieu:
Site web: http://thangvi.com/
A propos: Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ.
Website : http://thangvi.com/
Twitter:

Activités de thangvicom

Réputation 100 points (classé #404)
Questions posées 0
Réponses apportées 0
Commentaires apportés 0
A évalué 0 questions, 0 réponses
A voté 0 votes +, 0 votes -
A obtenu 0 votes +, 0 votes -

Mur de thangvicom

Se connecter ou S'inscrire pour poster sur ce mur.

Badges

Bronze

Humain x 1
100 iClub x 1
...