Utilisateur hongphongsoft

Membre depuis 9 mois (depuis 12-Octobre-2021)
Fonction Utilisateur enregistré
Prénom et nom: Hồng Phong
Lieu: 16/5 Bùi Công Trừng, Thạnh Xuân, Quận 12, TP HCM
Site web: https://softfolder.com/hong-phong
A propos: Tôi là Hồng Phong hiện đang là quản trị viên và tác giả của website Soft Folder. Tôi tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Tp. HCM khoa Công Nghệ Thông Tin. Với niềm yêu thích về công nghệ và phần mềm, tôi lập ra website Soft Folder để chia sẻ những thông tin hữu ích cho cộng đồng công nghệ Việt Nam nói chung và những người yêu thích công nghệ như tôi nói riêng. Hy vọng, mọi người ủng hộ website của mình để mình dần hoàn thiện và phát triển hơn nữa.
#hongphongsoftfolder #phamhongphong #authorsoftfolder
Thông tin liên hệ:
Website: https://softfolder.com/hong-phong
Mail: hongphong89.softfolder@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/phamhongphong89tb
 Địa chỉ: 16/5 Bùi Công Trừng, Thạnh Xuân, Quận 12, TP HCM
Twitter: https://twitter.com/hongphongsoft

Activités de hongphongsoft

Réputation 100 points (classé #459)
Questions posées 0
Réponses apportées 0
Commentaires apportés 0
A évalué 0 questions, 0 réponses
A voté 0 votes +, 0 votes -
A obtenu 0 votes +, 0 votes -

Mur de hongphongsoft

Se connecter ou S'inscrire pour poster sur ce mur.

Badges

Bronze

100 iClub x 1
Humain x 1
Autobiographe x 1
...