Utilisateur ginggem

Membre depuis 8 mois (depuis 05-Mars)
Fonction Utilisateur enregistré
Prénom et nom: ginggem
Lieu: 38 Trần Quý Khoách, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Site web: https://ginggem.com/
A propos: Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Ginggem luôn đảm bảo cam kết tuân thủ nghiêm ngặt về quy trình nghiên cứu, và tạo ra những sản phẩm tốt nhất, từ đó tạo được sản phẩm chất lượng, tạo niềm tin trong khách hàng. #ginggem #samngoclinhginggem #samngoclinh #samngoclinhnhunghuou #samngoclinhtoyen

Thông tin liên hệ Ginggem:

Website: https://ginggem.com/

Địa Chỉ: 38 Trần Quý Khoách, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone: 0941224466

Email: Ginggem01@gmail.com

Maps: https://www.google.com/maps?cid=6035808205745642364

Facebook: https://www.facebook.com/Ginggem.SamNgocLinh/

Twitter: https://twitter.com/ginggem01

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ginggem/

Pinterest: https://www.pinterest.com/ginggem01/

Instagram: https://www.instagram.com/ginggem01/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCER8dWUL5TdG4i5uWZfeE-A
Twitter: https://twitter.com/ginggem01

Activités de ginggem

Réputation 100 points (classé #540)
Questions posées 0
Réponses apportées 0
Commentaires apportés 0
A évalué 0 questions, 0 réponses
A voté 0 votes +, 0 votes -
A obtenu 0 votes +, 0 votes -

Mur de ginggem

Se connecter ou S'inscrire pour poster sur ce mur.

Badges

Bronze

Humain x 1
100 iClub x 1
Autobiographe x 1
...