Utilisateur dangky4gvinaphone

Membre depuis 11 mois (depuis 27-Octobre-2021)
Fonction Utilisateur enregistré
Prénom et nom: Đăng ký 4g VinaPhone
Lieu:
Site web: https://vnvinaphone.vn/4g-vina
A propos: Bạn là người phải thường xuyên sử dụng 3G/4G Vina tốc độ cao của VinaPhone. Bạn đang tìm cho thuê bao của mình gói cước phù hợp, vừa ưu đãi, vừa tiết kiệm. Cùng với nhu cầu sử dụng internet ngày càng cao, VinaPhone luôn không ngừng nâng cấp update các gói 3g/4g tốc độ cao và cho ra những gói đăng ký 3g/4g VinaPhone hấp dẫn cho khách hàng.
Twitter:

Activités de dangky4gvinaphone

Réputation 100 points (classé #494)
Questions posées 0
Réponses apportées 0
Commentaires apportés 0
A évalué 0 questions, 0 réponses
A voté 0 votes +, 0 votes -
A obtenu 0 votes +, 0 votes -

Mur de dangky4gvinaphone

Cet utilisateur a refusées de nouveaux messages sur son mur

Badges

Bronze

100 iClub x 1
Humain x 1
...