Utilisateur congtythientue

Membre depuis 3 mois (depuis 15-Mai)
Fonction Utilisateur enregistré
Prénom et nom: Công ty Cổ Phần Dược phẩm Thiên Tuế
Lieu: 56/30 Tân Thới Nhất 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 TPHCM
Site web: https://nguyenlieuthuoc.com/
A propos: Thiên Tuế là công ty hàng đầu Việt Nam có uy tín trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm chức năng cho nông nghiệp, ngoài ra các sản phẩm thực phẩm của Thiên Tuế cũng nhận được sự đánh giá cao của người dùng trên cả nước.
Twitter: https://twitter.com/congtythientue

Activités de congtythientue

Réputation 100 points (classé #462)
Questions posées 0
Réponses apportées 0
Commentaires apportés 0
A évalué 0 questions, 0 réponses
A voté 0 votes +, 0 votes -
A obtenu 0 votes +, 0 votes -

Mur de congtythientue

Se connecter ou S'inscrire pour poster sur ce mur.
Thiên Tuế là công ty hàng đầu Việt Nam có uy tín trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm chức năng cho nông nghiệp, ngoài ra các sản phẩm thực phẩm của Thiên Tuế cũng nhận được sự đánh giá cao của người dùng trên cả nước.  
Địa Chỉ : 56/30 Tân Thới Nhất 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 TPHCM  
Hotline : 0924913255  
Chi tiết liên hệ tại : https://nguyenlieuthuoc.com/  
Website : https://nguyenlieuthuoc.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100075977202793  
Twitter :  https://twitter.com/congtythientue   
Linkedin :  https://www.linkedin.com/in/congtyduocphamthientue/  
Pinterest :   https://www.pinterest.com/congtyduocphamthientue  
Dribbble :  https://dribbble.com/congtyduocphamthientue  
Flickr  :   https://www.flickr.com/people/congtyduocphamthientue/  
Youtube :  https://www.youtube.com/channel/UCZVPtLOYy5I6loO_yRKRQEw  
Tumblr : https://congtyduocphamthientue.tumblr.com/  

#thientue  
#duocphamthientue  
#thucphamchucnangthientue  
#thucphamchannuoi  
#thucanchannuoi  
#congnghesinhhoa  
#chietxuatduoclieu  
#caoduoclieu  
#nguyenlieusanxuatthucanchannuoi  
#nguyenlieunhapkhau
par congtythientue

Badges

Bronze

Humain x 1
100 iClub x 1
Autobiographe x 1
...