Utilisateur boitinhyeu

Membre depuis 4 mois (depuis 25-Juillet)
Fonction Utilisateur enregistré
Prénom et nom: Bói Tình Yêu
Lieu: Tổ 4, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên,
Site web: https://ngonaz.com/boi-tinh-yeu/
A propos: Bói Tình Yêu Theo Tên, Bói Tình Yêu Theo Cung, Theo Phần Trăm là một dạng của kỹ thuật bói toán đưa ra sự tương thích giữa hai người. Bạn có thể sử dụng phương pháp này để biết mình hòa hợp với đối tác của mình như thế nào.
Địa chỉ: Tổ 4, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên
Tel : 0382336669
Twitter:

Activités de boitinhyeu

Réputation 100 points (classé #540)
Questions posées 0
Réponses apportées 0
Commentaires apportés 0
A évalué 0 questions, 0 réponses
A voté 0 votes +, 0 votes -
A obtenu 0 votes +, 0 votes -

Mur de boitinhyeu

Se connecter ou S'inscrire pour poster sur ce mur.

Badges

Bronze

Humain x 1
100 iClub x 1
...